De geschiedenis van S.V.K.

Het begin

De speeltuin is geboren vanuit de arbeiders die voornamelijk werkzaam waren bij de toen nog bloeiende scheepsbouw en constructiebedrijven langs de dijk van de Alblasserwaard. Hierbij moet men denken aan bekende namen als Smit en Kloos. Het stukje land waarop de kinderspeelplaats, eerst meer een wandelgebiedje en speelplek, verrees was eerst een grond- en bouwpuinstort. De grond werd met scheepjes aangevoerd en met kruiwagens over de duik gereden. Later werd dit bebouwd met arbeiderswoninkjes.

Op 22 augustus 1933 stuurde een groepje bewoners een brief de wijk in met een verzoek om een bijdrage ter verzorging en instandhouding van de kinderspeelplaats. Op vrijdag 1 september van hetzelfde jaar volgde de oprichtingsvergadering van de speeltuinvereniging S.V.K. De speeltuin is gelegen tegenover het Scheepsbouwplein. Aan dit pleintje woonden veel toenmalige bazen uit de scheepsbouw.

  undefined
De speeltuin krijgt vorm

Niet lang na de oprichting, en vooral vanwege klachten uit de buurt over de overlast, kwam er toezicht. Tevens kreeg de speeltuin langzaam een aankleding die bij een speeltuin hoort. De aanwezige speelapparaten werden uitgebreid met twee kleine schommels, een groot hobbelpaard, een wipplank en een brug en om de zandbakken werden rieten matten geplaatst.

In 1943 roemde de N.U.S.O. (Nederlandse Unie van Speeltuinen Organisaties) de S.V.K. in een advies bij een subsidieaanvraag. Hierin stelde de unie dat de S.V.K. "tot een van de beste verenigingen van de Unie" behoorde. Ondanks dit werd de aanvraag voor een subsidie van 201 gulden afgewezen.


  undefined
Jubileum

Van maandag 27 juli tot zaterdag 1 augustus 1953 werd er, ondanks de waternood van begin dat jaar, feest gevierd. De S.V.K. bestond toen 20 jaar. Het begon maandagavond met een concert door muziekvereniging Excelsior. Na afloop was er voor kinderen en ouders de gelegenheid om een steen te metselen aan de S.V.K. bank. De bank werd aan het eind van de feestweek aangeboden aan de burgerij van Alblasserdam en deze staat er nog steeds met op de rand van het muurtje ter herinnering in smeedwerk de naam van de vereniging en de jaartallen.


  undefined
Nieuwe wetgeving

Nieuwe veiligheidsvoorschriften uit 1997, vastgelegd in het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen) maakten het noodzakelijk om vrijwel alle toestellen te vernieuwen, wat over de 3 aansluitende jaren werd gerealiseerd. De financiële middelen kwamen er dankzij de hulp van scholen en sponsors en de inzet van de vele vrijwilligers.

Ondanks de gevolgen die de nieuwe regels hadden voor de S.V.K. heeft men geen spijt van de verandering. In mijn gesprek met de heer Van Loon, kwam naar voren dat veiligheid nog steeds de focus is van het bestuur. Daarmee wordt er mogelijk wat te weinig aandacht geschonken aan het 75 jarig bestaan, maar dat is, ondanks dat het leuk is, minder belangrijk.
   

 undefined